måndag 27 oktober 2008

Hjälp!

Här kan ni följa min korrespondens med Skatteverket. Om någon kan översätta till svenska vore jag mycket tacksam. Dessutom, var vänder man sig om man vill klaga på Skattemyndighetens bemötande, där dom aldrig någonsin svarar direkt på en fråga? (Detta är inte första gången...)

Hej,
Jag har fått ett avgångsvederlag från min arbetsgivare. Detta kommer betalas ut 25 januari 2009. Jag är intresserad av att få skatten jämkad på detta belopp, så att jag slipper betala närmare 60 procent i skatt, hur gör jag då?

Vänligen

Från: Skatteverket, Stockholm

Hej!

Läs mer om detta i denna länk:

http://www.skatteverket.se/4.18e1b10334ebe8bc8000518.html [länk med info om fördelning av inkomst som rör två år]

Med vänliga hälsningar

NN

Skatteverket, Stockholm

Fråga:

Betyder detta att för att jag skall få jämkning och slippa engångsskatt
på 57 procent på det som betals ut så måste summan härröra sig från både
2009 och 2010? Jag har fått ett avgångsvederlag på 16 månadslöner. Är
det då bättre att allt betalas i januari 2009 än både 2009 och 2010? Om man
gör som i andra fallet får jag alltså betala engångsskatt?

Vänligen

Den mån 2008-10-27 skrev Skatteverket, Stockholm

Det är bara den statliga inkomstskatten som behandlas och fördelas enligt reglerna för ackumulerad inkomst. Den kommunala skatten är ju proportionell och ska betalas direkt på hela inkomsten. All inkomst ska tas upp till beskattning det år den lyftes. Någon fördelning av inkomst på flera taxeringsår ska inte ske. All skatteberäkning sker för det år då inkomsten beskattas. Vid skatteberäkningen räknas den statliga skatten ut så som om den underliggande inkomsten belöper på flera år. Det görs således fiktiva beräkningar av beskattningsunderlag för att räkna ut skatten. Även om den ackumulerade inkomsten avser kommande år, så ska eräkningen av den statliga inkomstskatten ske på ett genomsnitt av det aktuella taxeringsårets och de närmast föregående taxeringsårens inkomster.

Med vänliga hälsningar
NN
Skatteverket, Stockholm

Hej,
Jag förstår dessvärre ingenting...

Jag behöver veta om jag kan slippa engångsskatten på den årslön jag kommer få i januari. Vill det sig illa får jag ingen mer inkomst under 2009 och tillbaka på skatten får jag först i december 2010. Därför behöver jag veta om jag kan begära jämkning.

Vänligen

Hej!

Svar ja, det kan du.

NN

2 kommentarer:

Kristin sa...

Humor! De kan det här med kommunikaction:
http://kristinblom.wordpress.com/2007/06/25/svensk-folkbokforing/

Anna-Karin sa...

Ja, inte är det lätt att förstå inte. Just den här mannen har jag haft att göra med tidigare, och han verkar gilla sitt jobb som byråkrat. Kommer alltid med otroligt invecklade svar som säkert skulle vara lärorika om jag var intresserad av fördjupning i skattelagstiftningen. Det är jag nu inte, jag är mest intresserad av att sprida min skatt över året. :)