måndag 27 oktober 2008

Flink till HD?

I det här fallet borde det vara svårt för HD att inte ta upp ärendet, då såväl tingsrätten i Örebro som Göta hovrätten frångått HD:s praxis. Mattias Flink fick alltså avslag på sin begäran om tidsbestämt straff även i hovrätten. (Förstår inte riktigt valet av hovrätt, dock. Borde inte Falun falla under Svea hovrätt? Eller är det så att alla dessa fall hamnar hos Göta hovrätt?)

Nåväl, tyngst skall tydligen risken för återfall väga vid avgörandet, enligt HD:s praxis. Den risken har av Rättsmedicinalverket bedömts som liten i fallet Flink. Nu bör fallet tas upp av HD där man får fastslå om praxisen med återfallsrisk som starkast avgörande skall ändras och att brottets art i stället skall vara det som väger tyngst.

2 kommentarer:

vmm sa...

Jag vill absolut inte att Flink ska släppas fri. Jag tror inte att risken för återfallsbrottslighet är så stor utan jag vill helt enkelt att han ska sitta inne.

Att sitta i fängelse handlar inte bara om kriminalvård och att den kriminelle ska sluta begå brott utan det handlar också om straff. Hur snäll och rehabiliterad Flink än är så vill jag inte ha honom som granne. Jag vill att han sitter kvar i en cell i Kumla eller var han nu är. "Färdigstraffad" är man när allmänheten tycker det är okej att man kommer ut från fängelset, när gjort är gjort och glömt är glömt. Jag är inte där än.

Oavsett hur mycket Flink ångrar sig nu så anser jag inte att han är "färdigstraffad". Att släppa ut honom i samhället nu, även om han är certifierat ofarlig, skulle enligt mig vara direkt stötande. Han kanske är snäll och ofarlig men jag vill ändå att han sitter kvar i en cell i Kumla.

Anna-Karin sa...

""Färdigstraffad" är man när allmänheten tycker det är okej att man kommer ut från fängelset, när gjort är gjort och glömt är glömt. Jag är inte där än."

Nej, vmm, så är det inte. Färdigstraffad är man när domstolen beslutat så, inte när du, eller någon annan privatperson, känner sig redo.