söndag 5 oktober 2008

Föräldrarnas roll i barnens fetma

Ja, det är klart att föräldrar har ett ansvar för barns matvanor. Hur de äter och vilken uppfattning de får om sina kroppar och om vikt över huvud taget. Men i det fall som tas upp i Kalla Fakta ikväll, med 13-åringen som blev placerad i familjehem när modern bett om hjälp att bekämpa hans fetma, där kan man ju börja undra hur socialen tänkte.

Min och många andra tjockisars (eller ex-tjockisars) erfarenhet är att när man väl blivit fet är det sällan bantning hjälper i längden. Här verkar vi dock ha ett fall av socialarbetare som gått på myten att feta bara har sig själv, eller mamma, att skylla för att de inte går ner i vikt.

I stället för att ge pojken hjälp till bestående viktminskning familjehemsplacerade man och brännmärkte honom. Vilket fick till följd att han blev ännu mer mobbad och gick upp ytterligare 20 kilo i vikt. Det senare är inte ett helt ovanligt scenario när tjockisar skall gå ner i vikt. Först funkar det, sen tar det stopp och plötsligt har man gått upp allt och lite till igen. För att nästa gång man skall försöka gå ner ha ännu svårare. (Det är ju bl a detta som t ex Viktväktarna byggt hela sin affärsidé på, återvändarna.)

Tvångsvården av pojken har idag upphört med motiveringen att samhället, på de punkter där mamman har lagts till last, inte har lyckats bättre. Enligt domstolsbeslutet har socialen heller inte kunnat förklara på vilket sätt mamman skulle brista i sin föräldraförmåga.

Det verkar som om modern endast brustit när hon faktiskt litat på samhället, att de skulle ge henne och sonen stöd.

Kalla Fakta börjar kl 19.20 i TV4.

Inga kommentarer: