torsdag 11 september 2008

Major Björklund föredrar kvantitet framför kvalitet

Jan Björklund, utbildningsministern som har svårt med siffrorna, lyfte i radions program Kris i skolan fram att det inte alls var en elevenkät han hänvisat till när han pratat om ordningsproblemen i skolan, fast han hela tiden påstått det, utan en enkät till rektorer runt om i Europa. Rektorerna skulle liksom vara lite mer vederhäftiga än eleverna, verkade utbildningsministern nu anse.

Nu har Svenska Dagbladet ringt runt till rektorer i Stockholmsområdet och frågat dem om de tror att det kommer hjälpa att icke godkänd frånvaro (skolk) skrivs in i betygen. De svarar (i pappersupplagan) att skolk är inget stort problem och frånvaro i betygen har ingen reell effekt.

Alltså ännu ett populistiskt utspel från ministern som byggt hela sin karriär på att ljuga om statistik.

Rektor Birgit Blomqvist från Frans Schartau säger till SvD:

"Jag tycker att vi borde ägna tid åt att göra det attraktivt och betydelsefullt att vara i skolan, i stället för att räkna timmar och procent."

Men sådant kvalitativt trams är ju inget för en positivist som Björklund, som bara kan se saker om dom räknas i just siffror och procent (om ens då). Säkert skulle han kunna finna något förklenande ommäle om rektorn i fråga, att hon bevisligen röstat på sossarna, eller att hon är en sådan där otäck betygsmotståndare. (Jag vet inte alls om det är så, men detta verkar ju vara Björklunds sätt att bemöta kritik.)

Och jag har sagt det förr, undrar hur det är att vara barn till Jan Björklund, och om man i framtiden kan vänta sig rasande uppgörelser à la Jan Myrdal. En Barndom 2.0 typ. Men det är klart, de är ju HANS barn, inte andras ungar.

Inga kommentarer: