lördag 13 september 2008

Begreppsförvirring

Igår var jag på möte på TCO. Där pratade vi om den nya blogg som utredarna på TCO startat. Någon gav uttryck för att det skulle kunna bli svårt att komma på vad man skall skriva om. Jag invände att varje morgon kommer jag inte längre än till Svenska Dagbladets ledarsida innan jag sitter vid datorn och skriver på en ny blogg.

Så även idag. Idag är det Göran Skytte som ger mig näring. Arena har ringt upp Skytte för att intervjua honom som en ny konservativ. Skytte värjer sig mot tituleringen. Han anser nämligen att bland det mest konservativa vi har är Socialdemokraterna och det, enligt Skytte, reaktionära LO. De vill ju bara återställa det som Högerregeringen river ner.

Det är här begreppsförvirringen börjar. Socialdemokraterna konservativa? Högern progressiv? Alla som byggt upp något vill väl bevara det de byggt upp? Om vi i Sverige har kommit en bra bit på väg mot jämställdhet vill vi t ex inte låta detta raseras. Är vi då konservativa? Ja, men endast om vi vill bevara det vid det som är idag, inte utveckla. (Både (s) och LO vill ju utveckla, dock inte i samma riktning som Göran Skytte förespråkar, bakåt.)

Att däremot bedriva en politik som för oss tillbaka till ett neo-klassiskt samhälle, kan det kallas konservativt? Eller är Björklunds skolpolitik i själva verket progressiv när det man vill återskapa är 50-talets skola? Nja, snarare genuint reaktionär.

Månne vore denna diskursförvirring ett tema för en uppsats...

Inga kommentarer: