onsdag 3 september 2008

Flinks avslag

Mattias Flink fick avslag på sin ansökan om att få sitt straff tidsbestämt. Svenska Dagbladet intervjuar en anhörig till ett av Flinks offer, igen. Med all respekt för att man som anhörig till ett brottsoffer känner en hel massa men låt oss verkligen hoppas att denna kvinna har fel när hon säger att "det känns som att domstolen tar hänsyn till de anhörigas känslor". Domstolar skall, enligt mitt menande, inte ta hänsyn till känslor. I Örebros tingsrätts fall så hade dom väl att avgöra om

1. Det finns risk för återfall

2. Flink kan anses ha suttit av sitt straff efter 16 år

Det första får väl anses som tämligen svårtbedömt och här går tingsrätten mot HD:s praxis. Det andra har jag lättare att förstå. Å andra sidan så är ju Flinks medvetna brott att han drack alkohol den där kvällen, trots att han visste att han inte kunde hantera det. Själva mördandet utfördes ju under inflytande av en pyskos utlöst av alkoholintaget.

Inte en lätt fråga att ta ställning till men vi får hoppas att tingsrätten fattat sitt beslut på rätt grunder.

Inga kommentarer: