måndag 15 september 2008

Antifeminismens översteprästinnor och en liten lögnaktig utbildningsminister

Om jag skulle använda mig av samma retorik som Svenska Dagbladets ledarsida så skulle rubriken förmodligen bli som ovan. Idag har Svenskan släppt loss två av landets mest ihärdiga antifeminisiter på sin ledarsida, Maria Abrahamsson (så klart) och Elise Claeson. Den senare var en gång jämställdhetssakkunnig på SACO men slutade för att hon ansåg att kvinnor borde få vara hemma med barnen i stället för att lönearbeta.(Hon ansåg också att föräldrar borde ha rätt att slå sina barn.)

Elise är kär i Sarah Palin och hyllar denna kvinna, som hon kallar hockeymamma och arbetarklass, var än hon kommer åt. Hon anser att alla kvinnor som kritiserar Palin är otäcka vänster-helvetesfeminister som inte kan unna en fembarnsmor att komma upp sig. (Det har ju ingenting med politik att göra, för sådant förstår väl inte kvinnor.) Elise verkar tro att Palin tagit sig dit hon är genom att skjutsa till hockeymatcher och baka bullar. (Snarare är det väl någon nanny som gjort detta.) Dit Palin tagit sig tar man sig enligt Elise "with a little help from family and friends".

I rest my case.

Maria Abrahamsson har läst en bok av Bo Rothstein och anser att han ger henne stöd i att det är bra att "värstingen JämO" nu går i graven samt att det är bra att regeringen satsar massa pengar på våld mot kvinnor i stället för att driva att det finns en könsmaktsordning. Jag som inte trodde att Maria ansåg att det fanns något som hette "mäns våld mot kvinnor". Vad är det för tröttsamt könsmaktsprat? (Och mig veterligen ifrågasätter inte Rothstein att det finns en könsmaktsordning.)

Det är uppenbart att vi lever i helt olika världar Svenska Dagbladets ledarredaktion och jag.

Men så flyttar jag blicken över till Brännpunkt. Där svarar en forskare, docent Lennart Grosin, som av utbildningsministern Jan Björklund sägs styrka dennes tes om att det är bra med hårdare tag i skolan, bl a inskrivning av skolk i betygen. Forskaren tycker sig ha blivit missförstådd av utbildningsministern, kan man ana mellan de annars välvilligt författade raderna. Vederbörande har inte alls förespråkat hårdare tag som lösning utan bättre utvärdering, men inte allena utan endast tillsammans med "pedagogisk handling så att elever som får dåliga resultat ges möjlighet att nå målen i ett senare skede".

Men när det gäller ordning och reda håller han inte alls med utbildningsministern. Den senare verkar åter en gång ha tolkat forskningen som fan tolkar bibeln. (Liksom Abrahamsson ovan.) Det räcker inte enbart att slå eleverna på fingrarna med rottingen.
"Att bara ge sig på symtomen istället för de verkliga orsakerna kan i värsta fall förvärra situationen och skapa konflikter mellan lärare och elever. För att en skola skall bli effektiv i vår tid måste rektor och lärare skapa en syntes mellan pluggskolan och omsorgsskolan. Det skulle underlätta för skolorna om politikerna (på båda sidor om sin demarkationslinje) skapade förutsättningar för en sådan pedagogisk förnyelse."
Och allt detta innan man ens kommit fram till nyhetsmaterialet. Nu skall jag åka till jobbet och få se hur få som skall göra hur mycket i framtiden på Unionen. Idag kl 8.30 får vi nämligen veta hur många som skall jobba på Unionen i framtiden och med vad.

Inga kommentarer: