söndag 2 november 2008

Sist i veckan som gick

funderar jag. Över alla dessa anonyma kommentatorer som velat göra sig hörda. Som i både fallet Per Gudmundsson och Dilsa Demirbag Sten vill se deras respektive senaste bidrag till debatten som enskilda texter helt oberoende av vad de två tidigare tyckt och tänkt. Helt oberoende av var de annars står politiskt. Ingenting kan eller får läsas in mellan raderna.

Detta gäller dock inte den muslimska kvinna som för fem år sedan uttryckt sig endera positivt om stening vid otrohet, eller om det var jakande om att det finns muslimer som vill stena kvinnor vid otrohet. (Hur som verkade hon i allafall inte ha fördömt detta vidriga handlingssätt.) Hon kommer för alltid att förknippas med detta uttalande, vad det nu var. Liksom hennes kollegor som alls inte sagt något dylikt. Guilty by association, som dom är.

Imorgon är det en ny vecka, med nya dubbelmoralismer.

Inga kommentarer: