tisdag 4 november 2008

Enklare semesteruträkning?

Igår lämnades 2008 års semesterlagsutredning över till arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin. Den skall förenkla, enligt Svenska Dagbladets pappersupplaga, hur betalda semesterdagar samt semesterlön skall räknas fram.

Som mångårig förhandlare kan jag välkomna en förenkling av nämnda lags uträkningsregler. Den är förmodligen en av de mer förhatliga lagarna att hantera, om än en favoritlag när det gäller de rättigheter den ger och de principer som ligger till grund. T ex den fina regeln om att du inte kan bli uppsagd medan du är på semester då semestern skall användas för just semester och rekreation och inte för att söka jobb.

Dock, de exempel som lyfts fram av Svenska Dagbladet och, får man förmoda, regeringen i sitt pressmeddelande är inte särskilt komplicerade. Vare sig om din arbetsgivare har kollektivavtal eller inte borde han/hon kunna räkna ut detta rätt snabbt. (Annars skall vederbörande kanske inte driva eget.)

1. Antal semesterdagar räknas med 2,0833 per anställd månad om man har 25 dagars semester, d v s 25/12. Om det t ex hamnar på 7,6 skall det räknas som 8 dagar då man alltid avrundar uppåt.

2. Semesterlön är den lön du har under din semester. D v s din månadslön plus ett tillägg. Enligt kollektivavtalet får du allt som oftast 0,8 procent i semestertillägg. (Vissa företagsavtal kan ge mer.) D v s din dagslön + 0,8 procent för varje semesterdag. Exempel 30 000 kr x 25 semesterdagar x 0,008 = 6 000 kr i semestertillägg. Enkelt. Om avtal inte finns skall du under semestern ha 12 procent av den under året intjänade lönen. Också ganska enkelt.

(3. Det som kallas semesterersättning är det du får när du slutar jobbet och ev har icke uttagna semesterdagar. Dessa räknas i de flesta kollektivavtal som 4,6 + 0,8 procent.)

Det komplicerade kan istället uppstå om man jobbat deltid under året med olika tjänstgöringsgrad. Eller när man måste gå tillbaka två semesterår respektive intjänandeår, som inte sammanfaller, för att räknat ut semesterersättning när en arbetsgivare inte reglerat sin semesterskuld varje år som hon/han skall. Det har fått många både arbetsgivare och ombudsmän att slita sitt hår med uträkningarna. Där är en förenkling mycket välkommen, för oss som är bättre på juridik än matematik.

Inga kommentarer: