onsdag 31 december 2008

Justitieministern funderar

"Det finns ett drag hos en del människor som inte är integrerade, en okunskap och ett förakt för myndigheter och då struntar man i om det är polis, ambulans eller brandmän. Det är väldigt sorgligt och det visar att vårt integrationsarbete måste blir mycket mycket bättre."

Justitieminister Beatrice Ask, på utflykt i Rosengård, förklarar i Dagens Nyheter hur de ca 6 991 000 000 som inte är svenskar fungerar.

Ett alternativ till justitieministerns uttalande hade kunnat varit:

"Det finns människor vars erfarenhet av myndigheter gjort att de hyser en viss misstänksamhet emot polis och brandmän. Detta är ett problem som vi i regeringen måste göra allt för att överbrygga."

Tänker annars på de kackerlacksfyllda lägenheterna i Rosengård och funderar över på vilket sätt svenska myndigheter underlättat att man som invandrad, boende i dessa lägenheter, känner förtroende för svenska myndigheter?

Inga kommentarer: