onsdag 16 december 2009

Tuves och Luvas jul - och nu blir det föreläsning

Om gårdagens avbrott i julkalendern berodde på att landladyn ockuperat datorn från morgon till kväll med mindre viktiga saker eller om det blev en härdsmälta i ledningarna under Aktuellt är svårt att säga. Klart är att nämnda program bjudit in två personer till debatt om man befäster stereotypa könsroller i valet av julklappar till barnen. Till denna debatt hade man bjudit in en kvinna som skrivit en bok i ämnet samt kvoterat in en man som är expert på teknisk fysik och IT-frågor och utöver detta är självutnämd expert på genusfrågor, eller genushysteri som han kallar det.

Denne man får av någon anledning oerhört mycket mediautrymme i jämställdhetsfrågor, nu i ett av Svt:s viktigare nyhetsprogram, med tanke på att han inte har någon som helst formell kompetens på området. Dessutom har han ofta fel och är, minst sagt, motsägelsefull i sitt allmänna tyckande. Men vederhäftighet är ju inte ett kriterium för Aktuellt när dom bjuder in personer till debatt, särskilt inte i detta lullull-ämne. Nästa gång de skall diskutera teknisk fysik kanske Tuve och Luva kan få komma och tycka?

Låt oss göra en historisk återblick, med två nedslag för 100 och 50 år sedan. (Här bänkar sig Tuve och Luva i soffan för att få höra mer om människornas seder och bruk.)

För sisådär en hundra år sedan tog kvinnor i Storbritannien, Sverige och en del andra europeiska länder strid för kvinnlig rösträtt. Till sin hjälp hade dom också några män. Men inte alla. Även då fanns män som ansåg att det där med jämställdhet mellan könen var trams, som utmålade kvinnorna som galna, manshaftiga feminister med skäggväxt. Dock gick inte rörelsen att stoppa, självklart skulle även kvinnor få rösta i fria val. I vissa länder fick dom dock vänta så länge som till 1921.

För ungefär femtio år sedan framträdde en kvinna i en liberal tidskrift. Hon hette Eva Moberg och var dotter till den store författaren och republikanen Wilhelm Moberg. Eva Moberg var den första att offentligt börja använda sig av jämställdhetsbegreppet och att även involvera männen i detta begrepp. Den politik som sedan kom att utformas för främjande av jämställdhet bygger mycket på Eva Mobergs idéer. Dessa har gällt sedan slutet på 1960-talet och gäller än och kan, ungefär, sammanfattas så här:

- Kvinnors rätt till ekonomisk självständighet genom jobb och karriär

- Mäns rätt till barnen och att delta aktivt i familjelivet
- Bådas lika rätt till politisk makt och inflytande

Feminister och jämställdhetskämpar har sedan femtio år tillbaka varit förhållandevis fokuserade på dessa mål. Vissa mer liberala feminister har framhållit krossandet av stereotypa könsroller som det viktigaste medlet. Andra mer socialistiska feminister har ansett att klassamhället är roten till det onda och att utplånandet av detta även leder till jämställdhet.

- Men, undrar Tuve här, hur driver dom frågan om männens rätt till barnen då?

Jo, det gör dom bland annat genom att peka på att män tar ett väldigt litet ansvar för sina barn när dom är små, jämfört med kvinnor. T ex tas föräldraledigheten ut av kvinnor till 79 procent. Över tjugo procent av papporna tar inte ut en enda ledig föräldradag för att vara med sina barn. Detta glapp minskar varje år men det kommer ta ytterligare femtio år minst innan uttaget blir jämt fördelat mellan mammor och pappor. Sådant leder bland annat till att kvinnor ses som mer lämpade att ta hand om barnen vid vårdnadstvister, eftersom dom kan visa att det är dom som rent praktiskt tagit hand om barnen. Det ligger alltså i männens intresse att dela föräldraledigheten mer lika.

- Ja, men den här IT-snubben på Aktuellt, vad vill han då?

Ja, det är nog dessvärre så att han bara ser till männens rättigheter att få allt oavsett vilka val dom gjort innan. Det är någon slags äganderätt till barnen han driver. Han anser inte att föräldraförsäkringen skall delas lika. Han anser inte att det är ett problem att män och kvinnor fostras olika med till exempel dockor till flickor och helikoptrar till pojkar. Det är tvärtom biologiskt naturligt att pojkar och flickor har olika intressen. Han anser dessutom att det är feministernas fel att vi är ojämställda, inte stereotypa könsroller eller olika strukturellt beteende som uttag av föräldraledighet och VAB-dagar.

- Men hur vill han uppnå jämställdhet då?

Det vill han nog inte. Hela hans strategi verkar gå ut på det motsatta. Att flickor skall få vara flickor och pojkar skall få vara pojkar med pojkars privilegium att få välja. Det finns en bra bok man kan läsa som skrivits av sociologen och forskaren Lisbeth Bekkengen och som heter Man får välja. Där framgår att männen har möjlighet att välja om dom vill vara hemma eller inte, medan kvinnor inte kan välja. Då vill ju männen förstås kunna fortsätta välja även vid en skilsmässa, dom är ju vana vid det.

- Men, invänder Luva här, om han anser att det är fel att män inte betraktas som fullvärdiga föräldrar, vore det då inte bra om ni redan från början fostrade pojkar mer mot att bli omhändertagande pappor som självklart skall dela lika på tiden med barnen? Om det är så att män är mer lämpade att hålla på med bilar och kvinnor mer lämpade att hålla på med barnen, då gör väl familjerätterna rätt i att ge vårdnaden till den som är mest lämpad?

Ja, det är där fysikern och IT-experten inte är logisk. Feministerna, med några få undantag som liksom IT-experten förespråkar könens särart, anser att pojkar och flickor är ganska lika och att om de bara ges möjligheten från början med mindre könsstereotypa leksaker, genusmedvetenhet på dagis och delad föräldraförsäkring så kommer även män att bedömas som goda föräldrar i framtiden. Förutsatt att dom tar tillvara dessa möjligheter och inte fortsätter välja jobb och karriär framför familjen.

- Ni människor bara krånglar till det! Tuve skakar på huvudet så att skägget dansar fram och tillbaka. Hos oss tomtar är vi en stor familj där vi hjälps åt att ta hand om dom som är mindre. Så att dom som är vuxna kan fixa försörjningen, oavsett kön. Ungefär som hos surikaterna. Ni människor borde lära av tomtar och surikater!

Av naturen helt enkelt.

2 kommentarer:

DLM sa...

Men i ett litet land med många berg fick inte kvinnorna rösträtt förrän 1974...

Rabiatfeminism sa...

Å andra sidan vet jag ett annat land med många berg som fick rösträtt för kvinnor 1913 och ett annat land med många sjöar som fick det 1906.