onsdag 9 december 2009

Olofsson och Littorin ville inte träffa verklighetens folk

Sent omsider anlände näringsminister Maud Olofsson (C) och arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin (M) till Trollhättan. Där träffade dom fackets ordföringar, Saabs ledning, lokala politiker och företrädare för högskolan och arbetsförmedlingen. Samt höll presskonferens. Sen drog dom hem igen.

Av Aftonbladet fick Maud Olofsson frågan om hon förstår att folk är oroliga. Varpå Olofsson svarar:

- Jag förstår att man känner osäkerhet inför en situation som man inte vet hur den kommer att sluta. Folk blir lugnare när vi berättar.

Då skulle jag vilja ha svar på två ytterligare frågor, som Aftonbladet inte ställde alternativt inte hann ställa:

1. Hur kan ni veta hur det kommer att sluta?

2. Om ni nu vet med er att folk blir lugnade av att möta er i regeringen och era berättelser, varför passade ni då inte på att träffa verklighetens folk där ute på golvet?

Inga kommentarer: