tisdag 8 december 2009

Dags för vissa att söka nya jobb?

Anledningen till att jag är prenumerant på Svenska Dagbladet är att jag upplever deras redaktionella innehåll som bättre än Dagens Nyheters, i synnerhet arbetsmarknadsbevakningen. Med några få undantag känns Svenskans nyheter relativt objektivt skildrade. Inte sällan kan man läsa motsatsen inne i tidningen mot vad man just läst att "alla vet" på ledarplats.

Idag presenterar i alla fall Svenskan en artikel, om än rippad från Aktuellt, om just det som bloggosfären svämmade över av igår. Att socialförsäkringsminister Cristina (hon stavar tydligen så) Husmark Pehrsson (M) satt i TV och påstod att inga tyngre remissinstanser tagit upp frågan om utförsäkring när de svarat på Alliansens nya lagförslag inom sjukförsäkringen. Kanske anser inte Moderaten Husmark Pehrsson att TCO är en tyngre remissinstans, eftersom TCO tagit upp just denna fråga i första meningen i sitt remissvar. (Lustigt nog nämns inte TCO i Svenskans artikel heller, trots att de faktiskt företräder dem som riskerar att bli utförsäkrade.) Tilläggas bör att en majoritet av TCO:s medlemmar röstade på Alliansen i valet. Varför skulle dom göra det igen om regeringen inte ens läser vad dom tycker?

Eller det faktum att Inger Efraimsson, Skft:s (medlem i TCO) tidigare ordförande, valde att avgå från ordförandeposten i Försäkringskassan på grund av regeringens förslag till förändringar i sjukförsäkringen.

Husmarks Pehrssons personal försöker rädda situationen genom att säga att ministern inte alls ljög eller var okunnig i TV utan att hon menade att ingen tung remissinstans sagt att förslaget som skulle kunna leda till utförsäkring av människor som är sjuka längre än 180 dagar skulle drabba cancersjuka. Duh! Om regeringens representanter på socialdepartementet inte insett att cancer också är en sjukdom där folk blir sjukskrivna, utan hade behövt ett uppräkning av olika sjukdomar i remissvaren, borde dom nog söka nya jobb.

Det är det kanske dags för hela regeringen att göra snart.

Uppdatering: Här kan man läsa hur minister Husmark Pehrsson behandlade Inger Efraimsson när hon påtalade problemen med regerings lagförslag.

Inga kommentarer: