lördag 14 februari 2009

Männen sitter på lösningen

Männen har lösningen i sin hand. Det är en av mina käpphästar när det gäller strävan efter ökad jämställdhet, även för män i förhållande till sina barn. Veronica bloggar bra om detta idag.

Inga kommentarer: