fredag 23 januari 2009

Boven i dramat - Asia Hotel

Boven i dramat var icke Handelsbaken, utan Asia Hotel... Vad tjänar det till att ha nya fina maskiner för chipläsning om man inte vet hur man skall sköta dem?

Inga kommentarer: