onsdag 24 juni 2009

Lars Lerin utnämnd till hedersdoktor

Den värmländske konstnären och författaren Lars Lerin har utsetts till hedersdoktor vid Karlstads universitet. Universitetet motiverar sig så här:

"Lars Lerins måleri kan sättas in i en nordeuropeisk tradition av landskapsmåleri, men har samtidigt en karaktär som gör att det aldrig låter sig slutgiltigt definieras. I hans konstnärskap är det omöjligt att skilja författaren från bildkonstnären. Det monumentala måleriet sammanförs med nedtecknade notiser. Den tekniska skicklighetens illusionsmakeri bryts av revor och fragment, som ger bilderna en känsla av att vara dokument. Stundtals finns en naturvetenskaplig skärpa. Det som tar gestalt har dock en undanglidande karaktär."

I sommar kan alla som besöker Värmland se Lerins konst på Laxholmen i Munkfors. Åk och se och njut! Det skall vi göra.

Inga kommentarer: