onsdag 17 juni 2009

Dags för EU att sätta ner foten mot de bigotta homofoberna i Litauen

Liatuens parlament har med stor majoritet fattat beslut om att inskränka yttrandefriheten för sina medborgare. I Litauen skall man inte få tala om homosexualitet som någonting positivt. Det är bara det att när nu Litauen fattade beslut om att de ville vara medlemmar i EU så gällde detta beslut inte bara mottagande av eventuella regionalstöd. Ett medlemskap innebär också att man skriver under på EU:s stadga. Enligt denna stadga skall medborgaren i ett EU-land inte bara ha yttrandefrihet utan också rätt till skydd mot diskriminering på grund av bl a sexuell läggning.

I artikel 21 går att läsa följande:

"All diskriminering på grund av bland annat kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning [min fetning] skall vara förbjuden."

Exakt vad i det här är det som Litauens folkvalda inte begriper? Det är en sak att som enskild medborgare vara homofob och småsint nog att vilja förbjuda människors kärlek, men en helt annan att som lagstiftande församling vara det. Det är dags för EU att sätta ner foten mot bigotta politiker i EU:s medlemsländer som inte accepterar de mest grundläggande av våra gemensamma värderingar och regler. Dags att säga att endera respekterar ni den stadga ni skrivit under på, eller så får ni överväga ert medlemskap i unionen.

Uppdatering: Frågan är om man skulle anmäla Litauen till EU-kommissionen p g a brott mot EU:s stadga. Kommissionen kan sedan, vad jag förstår, anmäla det hela till EU-domstolen. Redan sättet som baltstaterna behandlar Prideaktivister på borde ju vara skäl för detta.

1 kommentar:

Ann-Katrin sa...

Lyssnade på ett intressant program ifrån Sveriges Radio, via podradio, om just detta nyligen. Ska se om jag hittar tillbaka till vilket program det var och skicka dig länken. Väl värt att lyssna på och knyter väl an till ämnet.