måndag 11 januari 2010

Nordirland är inte Italien

Äldre politiker hade mycket yngre älskare och hjälpte sin sexpartner med ett litet lån på 570 000 kronor. Hade politikern hetat Silvio och bott i Italien hade det förmodligen inte hänt så mycket. Men nu har denna politiker två saker emot sig. Hon heter Iris och bor i Storbritannien och Nordirland. Ja, det räcker nog med det senare. Eller att det inte är Italien. Frågan är hur hon klarat sig om det varit Italien hon bott i?

Inga kommentarer: