fredag 22 januari 2010

Eller Maria på ledarredaktionen

Maria Eriksson, Svenska Dagbladets senaste tillskott på ledarsidan har uppenbarligen inte särskilt stor insikt i sin egen bransch. När hon tror att problemet med att större (sällan mindre) företag säger upp sina anställda för att sedan anställa dem på sämre villkor via bemanningsföretag istället, är ett marginellt problem. Detta är ett sätt före storföretagen att slippa ansvar och kunna dumpa löner och villkor som dessa företag börjat med på sistone. Inte bara inom industrin och IT, som Maria Eriksson tycks tro, utan även inom dagspress och på Sveriges Television. Tidigare hyrde man in vid behov, nu sköter man stora delar av sin verksamhet via bemanningsföretagen. Särskilt inom mediebranschen där det är vanligt med s k "inlasningar" d v s att företagen vägrat fastanställa och den s k 2-5-regeln till slut slår till. Inhyrningar är ett sätt att kringå både LAS och de, av arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin så omhuldade, kollektivavtalen.

Och precis som Scaniachefen Leif Östling drar Maria Eriksson till med det utgamla argumentet att unga inte vill ha trygga anställningsvillkor utan hellre jobbar med korta ihopp för låg lön. När 75 procent av de anställda på bemanningsföretagen är över 25 år och liksom de flesta av oss andra har hyra att betala varje månad.

Ta dig en titt runt om bland dina kollegor i journalistbranschen, Maria. De är inga 20-åringar, kollegorna som jobbat många år på samma arbetsplats och nu hyrs in via bemanningsföretag. Om ingenting sker kommer snart hela branschen att "fastlansa" (som att vara frilans på ett och samma ställe år ut och år in, utan fasta arbetstider och med risken att sparkas på dagen).

Inga kommentarer: