tisdag 12 januari 2010

De säger sig tala om islamisterna men menar Islam

Igår skrev Roya en sammanfattning för folk som vill skriva islamkritiska artiklar à la Dilsa Demirbag Sten. En kommentator, Alex, formulerade kärnan i debatten:
"Samtidigt får allt fler vänstersinnade svårare att skilja mellan progressiva kritiker och reaktionära demagoger, då de senare gillar att förklä sig till de förra och då de förra rent objektivt kan gå de senares ärenden p.g.a. bristande kunskap."
Ja, i synnerhet som vi oftast, när vi påpekar just detta, blir kallade tokvänster och beskyllda för att blunda för massans förtryck (Islam). Idag hyllar Per Gudmundsson följaktligen Dilsa Demirbag Sten och Evin Rubar, två journalister som nog vill se sig som progressiva kritiker men dessvärre riskerar att bli något annat.
Och därvid stannar det. Vänstersinnade som vill nyansera debatten, högersinnade som inte har detta intresse. Högersinnade som vill föra kritisk debatt, vänstersinnade som bara är beredda att föra denna debatt om de högersinnade nyanserar sig. Och aldrig mötas de två.

Inga kommentarer: