tisdag 10 mars 2009

Skall F-kassan sätta sig över sin tyska motsvarighet?

Svenska Dagbladet publicerar en artikel om en kvinna som fått sin pension sänkt av svenska staten då hon samtidigt erhållit pension från tyska staten. Upprörande verkar både Svenskan och kommentatorerna i bloggosfären tycka. Jag tror dock inte att någon av dem skulle tyckt det om det inte varit så att kvinnans ersättning från tyska staten härrört sig från att hon under andra världskriget arbetat som gatusopare i ett ghetto. Tyskland kallar hennes ersättning för pension. Hade det i stället varit ett skadestånd hade hon inte fått avdrag på sin svenska pension. Den senare är minimal då kvinnan aldrig jobbat i Sverige.

Men vad förväntas egentligen Försäkringskassan göra? Underkänna en annan demokratisk EU-stats beslut och fatta ett beslut som grundas på att Tyskland egentligen borde ha betalat ut ett skadestånd till kvinnan i fråga? Därför att vi betraktar arbetet i ghettot som påtvingat slavarbete, inte ett riktigt arbete? Eller bryta mot lagen som säger att man skall göra avräkning om man har inkomst från annat håll, för att kvinnan blivit illa behandlad av den tyska staten på 1940-talet?

Dessutom ställer jag mig frågande till Svenska Dagbladets påstående att Försäkringskassan konfiskerat kvinnans pengar. Såvida inte tyska staten betalat ut pengarna via det svenska pensionssystemet då. Men då är det ju inte bara frågan om att man kallar det för pension, då är det ju rent juridiskt en pension också. Denna artikel tyder också på att det rört sig om avräkning på den svenska pensionen, inte "konfiskering" som är den term det juridiska ombudet väljer att använda sig av.

Vi kan tycka vad vi vill om att hon fått pension från Tyskland i stället för skadestånd men vi kan väl rimligen inte kräva av svenska myndigheter att dom skall sätta sig över det tyska beslutet? Personligen kan jag tycka att Tysklande borde betalat skadestånd i stället.

Uppdatering: Sedan har vi tidningar som helt igonerar att det enligt tyska staten inte rör sig om ett skadestånd, genom att kalla det just skadestånd. Jag vågar påstå att om det varit just ett skadestånd så hade inte Försäkringskassan gjort någon avräkning. Rubriken "överlevde Auschwitz - nekas full pension" är väl också lite underlig? Kvinnans ersättning från tyska staten har ju inget med nämnda koncentrationsläger att göra.

På Wikipedia kan man f ö läsa mer om ghettot i Budapest, de judiska kvarter som byggdes in med murar. Det existerade i tre månader 1944. Där framgår också att mer än hälften av dessa människor forslades vidare till koncentrationsläger.

Inga kommentarer: