torsdag 11 mars 2010

- Förlåt att vi svek er

Återigen har brittiska myndigheter fått be om ursäkt för sin oförmåga att skydda barn från deras föräldrar. Sist jag tog upp ämnet gällde det den så kallade "Baby P" i Haringay, London. Nu har två vuxna systrar fått en oreserverad ursäkt från myndigheterna i Sheffield för misslyckandet att skydda dem från deras fars övergrepp under en trettiofemårsperiod. Fadern som kallade sig själv 'gaffer' [chef, men också ett ålderdomligt dialektalt uttryck för 'käre far'] våldtog och misshandlade sina döttrar från åtta års ålder. På känt Fritzl-maner gjorde han dem gravida 19 gånger och de födde tillsammans nio barn varav sju lever. När den ena utsattes för sexuella övergrepp fick den andra passa barnen. Graviditeter har inte hindrat våldtäkterna och under perioden 1990-1996 var båda ständigt gravida, ibland två gånger samma år. Av rädsla för att barnen skulle omhändertas har flickorna/kvinnorna inte vågat anmäla. När de ringt myndigheterna för att få hjälp skall dessa ha svarat att de inte skulle fått behålla sina barn om de namngett fadern.

Kvinnorna har varit i kontakt med 28 olika myndigheter och ett hundratal anställda sedan 1973. Ingen av dessa har lyckats skydda dem från övergreppen även om många misstänkt att allt inte stod rätt till i familjen. Fadern har hela tiden flyttat runt med familjen för att undvika myndighetsinblandning. En allmänläkare som behandlat flickorna under flera av deras graviditeter blev avstängd redan för fem år sedan. I övrigt har ingen blivit uppsagd eller omplacerad som en följd av underlåtelsen att agera. Vissa myndighetspersoner lär ha levt med den felaktiga uppfattningen att de inte kunnat agera om inte döttrarna erkänt vad de utsatts för, att de därmed skulle kunnat bli anklagade för att ha brutit mot en tystnadsplikt de inte haft i sådana här fall.

Den 57-årige mannen, som erkänt 25 av de ca 1 000 våldtäkter han anklagats för, är nu dömd till ett livstidsstraff, vilket åtminstone innebär 14 år i fängelse. (Hans historia skulle innebära att det blivit 19 graviditeter på 25 våldtäkter, alternativt att döttrarna ville ha sex med honom.) Mannens identitet får inte avslöjas då det även skulle avslöja döttrarnas identitet. (Med Elizabeth Fritzl i färskt minne känns det som ett vettigt beslut.) I media porträtteras han på pixlade bilder med kammad lugg och en pint lager i handen. Av medierapporteringen kan man läsa sig till att det även fanns en mor och en bror i familjen. Brodern, även han utsatt för misshandel och att ha fått bevittna grov misshandel av systrarna, uttalar sig och säger att de borde fått hjälp redan under den tidiga barndomen på 1970-talet. Modern har känt till faderns övergrepp och att han var far till döttrarnas barn. En blaska i Australien berättar att även hon fått utstå upprepad misshandel från maken och att hon flyttade ut tillsammans med sonen 1992. Brodern säger att han skall ha anmält att systrarna utsatts för incest redan 1997 efter att modern berättat att hans systerson även är hans halvbror.

Utredaren, som konstaterar att det förmodligen skulle ha räckt med att en enda person agerat, säger också att många av myndigheternas misstag har begåtts under 1970-, 80- och 90-talen. Detta innebär att det förmodligen är mer rätt att säga att det är de rutiner som funnits under denna tid som skall ifrågasättas. Men frågan är också om samma sak skulle kunna hända igen, idag? Historien om Baby P visar ju att det är fullt möjligt.

Inga kommentarer: