tisdag 16 mars 2010

Jämställdhetsstriden om hemmen

För fem år sedan författade jag en uppsats om hushållsnära tjänster och huruvida en skattesubventionering av sådana stred mot den sedan fyrtio år hållna jämställdhetspolitiken i Sverige. I uppsatsen kom jag fram till att så är fallet. Det vill säga att en politik som syftar till att få kvinnor att gå ut på arbetsmarknaden och männen att gå hem till familjen motverkas av att staten betalar för att andra kvinnor skall utföra detta hemarbete.

Det förvånar mig att det varit så tyst i debatten om just detta pespektiv. När Jan Björklund plötsligt blir en försvarare av invandrade kvinnors jämställdhet och står i TV och gång på gång upprepar att skattesubventionerna är en jämställdhetsreform för dessa stackars kvinnor som inte skulle få något annat jobb än städjobb. Ja, då är det ingen som ifrågasätter det med att fråga var männen finns i detta.

I Dagens Arena skriver Devrim Mavi om en något annan vinkling på problemet. Det som Björklund ville ta upp, att man tycker att det är OK med ROT-avdrag men inte med avdrag för städtjänster. Är man för jämställdhet måste man gilla att ens skattepengar går till finsansiering av högavlönade som inte vill städa själva. Men är det verkligen jämställdhet att (invandrade) kvinnor lotsas in i ännu en låglönesektor? Och skulle de då inte lika gärna kunna arbeta inom välfärdssektorn för dem som verkligen behöver deras hjälp, gamla och sjuka?

Även Lena Andersson tog upp ämnet i en krönika i DN i veckan som gick, skillnaden mellan de sammanhang RUT och ROT existerar i, om offentliga och privata sfärer. (Vilket såklart svårt provocerade kommentatorer som inte vill kännas vid heller denna dimension.)

Lena Andersson:

"Kontexter är viktiga. Den som forskar i tarmens bakterieflora hanterar samma avföring som den som tömmer latrintunnor. En gynekolog och en hallick tjänar sitt levebröd av samma kroppsliga sfär. Ändå förstår vi att det är olika saker, därför att vi förstår sammanhangets betydelse."

Devrim Mavi

"Rut-avdraget handlar till syvende och sist om en ideologisk strid om hemmet och familjen. Just nu subventionerar vi borgerliga ideal om den lilla familjens alltid renskrubbade ordentliga hem. Det är dags att ta ställning för lite skit i hörnen. Ett rent hem kan vara trevligt att komma till, men det är ingen mänsklig rättighet att få det subventionerat med skattemedel."

Nog är det dessa herrskapsideal vi betalar för, snarare än schyssta villkor på arbetsmarknaden och jämställdhet. Det vore klädsamt att förespråkarna för dessa skattesubventioner ville erkänna det.

Inga kommentarer: