tisdag 14 april 2009

Statistik om förtryck av unga kvinnor

Alliansen i Stockholm har beställt en undersökning om unga flickors familjesituation. Bakom detta står socialborgarrådet Ulf Kristersson, som annars gjort sig ett namn på hårdare tag mot invandrade personer tillsammans med migrationsminister Tobias Billström.

Nu har man kommit fram till att 16 procent av Stockholms läns 16-åriga flickor "inte får gifta sig med vem dom vill". Jag antar att det snarare är frågan om flickornas uppfattning om hur deras föräldrar skulle reagera om dom idag vid 16 års ålder skulle vilja gifta sig. Jag vet vad min pappa sa om min eventuellt kommande make när jag var 16. Det är inte nödvändigtvis samma sak som han hade sagt om han levt när jag väl gifte mig vid 38 års ålder. Då var hans kommentar att om jag "hittade någon från andra sidan Öresund skulle han göra mig arvslös". Hur allvarligt menat det var, om det bara var jargong från verkstadsgolvet eller om han verkligen menade det fick jag aldrig veta. Jag hade flera killar med utländsk bakgrund. Den enda som engentligen kommenterade det var min svenske granne och vän som varnade mig för att inga svenska killar skulle vilja ha mig. (Han ville dock...) Pappa hade med största säkerhet älskat den lille mannen (som ju råkade härstamma från samma släkt som min egen mor) högt. Just för att han och pappa är läskigt lika. Bortsett från att lille mannen inte är xenofob.

Nå, jag undrar nu över följande. 20,9 procent har utländsk bakgrund (född eller båda föräldrarna födda utomlands) i Stockholms län. Man kan tänka sig att denna siffra är något högre bland unga kvinnor och män. Är det då så att SAMTLIGA unga kvinnor med utländsk bakgrund har föräldrar som de tror inte kommer låta dem gifta sig med vem dom vill? Eller svarar även unga kvinnor med svensk bakgrund ja på denna fråga? Har även etniskt svenska fäder åsikter om vem deras döttrar skall gifta sig med. Som min far? Och hur allvarligt menat är det?

Allvarligt nog om man som ung kvinna tror att ens eget val inte väger tyngst. (Vad hade kronprinsessan svarat när hon var 16?)

Men jag skulle ändå vilja att medierna trängde lite djupare in i Ulf Kristerssons beställningsundersökning. Än att tillskriva resultatet "hedersrelaterat våld och förtryck". Jag vill veta hur frågorna ställts, jag vill veta vilka flickor som svarat och jag skulle vilja ha en kompletterande, mer kvalitativ undersökning som undersökte korrelationen mellan upplevelse och verkligt hot. Både hos etniska svenskar och personer med utländsk bakgrund. Enligt DN skall svaren visar att 23 procent av flickorna har krav på sig att vara oskuld när de gifter sig, 16 procent får därutöver inte välja vem de ska gifta sig med och/eller [min fetning] umgås med pojkar i vänskapliga relationer. 11 procent av flickorna har dessutom restriktioner för skolan och fritiden.

På det stora hela tycker jag det är bra om våra styrande uppmärksammar unga kvinnors och mäns upplevelser och verklighet. När jag söker på "andel utländsk bakgrund Stockholm" hittar jag en undersökning som visar att flickor med utländsk bakgrund är bättre i svenska språket än pojkar med svensk bakgrund. Nästan 40 procent av 9:orna presterar VG eller MVG i matte och de flesta eleverna presterade goda resultat i engelska. Det är också resultat som förvånar med tanke på den björklundska diskursen.

Sammanfattningsvis. Jag anser att våld och förtryck skall bekämpas. Att skolan måste anpassas så att kön eller etnisk bakgrund inte skall avgöra studieresultatet. Att kön inte skall styra när vi väljer partner. Att föräldrar inte skall lägga sig i alltför mycket vilken partner vi väljer. Men jag känner mig osäker på de statistiska rön som presenteras. Vem i hela världen kan man lita på när det gäller verklighetsbilden? Lägger sig svenska föräldrar inte i vem deras barn är ihop med? Ställer kristet troende inte krav på att döttrarna skall vara oskuld när dom gifter sig?

Någonstans ringer en klocka med den gamla hederliga likabehandlingstanken. Om vi bara levde utifrån denna tanke skulle väl allt bli bättre? Och jag kan inte släppa tanken på vad jag själv skulle svarat på frågan om jag som 16-åring skulle svarat på om jag fått gifta mig med vem jag ville. Jag vet dock att mina föräldrar nog snarare förutsatte att jag skulle provat på att ligga med fler killar än en när jag gifte mig. Men jag vet inte om det berodde på att dom var etniska svenskar eller inte särskilt religiösa. Att dom var från arbetarklass eller att dom helt enkelt tyckte att jag bestämde bäst själv. Förmodligen det senare. Oberoende av det förra.

1 kommentar:

Rabiatfeminism sa...

Ibland försöker folk kommentera och länkar till en blogg, men när man klickar på bloggen får man veta att denna är spärrad. Jag vet inte om det är medvetet eller någon felinställning. Men så länge jag inte vet vem jag pratar med publicerar jag inte kommentarerna.