tisdag 8 september 2009

Ni bare lôver och lôver!

De senaste veckorna har vi debatterat mammografiscreening i Värmland i Värmlands Folkblad. I morse fick jag tid att läsa gårdagens tidning på tunnelbanan till jobbet. Där finns vår replik.

"NI BARE LÔVER OCH LÔVER!
I Värmlands Folkblad den 1 september skriver landstingsråden Gunilla Svantorp (S), Ulric Andersson (S) och Monica Ekström (V), att den bild vi gett (27 augusti 2009) av mammografier i Värmland är missvisande. Siffrorna talar dock för sig själva.

Under den nuvarande politiska ledningen minskade antalet mammografier i Värmland från 40 000 år 2005 till 26 785 mammografier 2008. Detta trots att landstinget redan i november 2006 lovade en utökning av screeningsverksamheten, och redan då gav ungefär samma svar till en insändarskribent i Värmlands Folkblad (23 november 2006).

Hur många fall av bröstcancer har ni missat under dessa år, som kunnat upptäckas och behandlats i tid?

Landstingsråden skyller de senaste årens alarmerande siffror på att man haft svårare än andra landsting att rekrytera mammografiläkare. Antalet röntgenläkare i Värmland har dock varit förhållandevis konstant från 2006 till 2008 (enligt statistik från NYSAM). Mammografiscreeningar och värmländs­ka kvinnor har helt enkelt inte prioriterats inom röntgenverksamheten.

När nu landstingsledningen utbildas i jämställdhetsarbete kanske de lär sig något om mekanismerna kring hur kvinnor bortprioriteras inom vården. Så att löftet med screeningar av alla kvinnor mellan 40 och 74 uppfylls, förslagsvis genom att erbjuda mammografiundersökningar. På landstingets hemsida framgår att endast kvinnor mellan 50 och 69 år kallas med 1,5 till två års mellanrum. Vi vet dessutom att sådana löften, hur välvilliga dom än må vara, sällan uppfylls (vilket gäller för mammografiscreening i hela landet).

Det är bra att Landstinget i Värmland säger sig ha fokus på jämställdhet. Vi hoppas på en ökning av mammografiscreeningar och att vår oro över de senaste årens sjunkande mammografiverksamhet är obefogad. Men riktigt säkra blir vi nog inte förrän vi har ett Feministiskt initiativ i landstinget som kan hålla ångan uppe i jämställdhetsarbetet."

GUDRUN SCHYMAN/ANNA-KARIN JOHANSSON BRIKELL

(Repliken hittar ni här.)

Inga kommentarer: