måndag 13 juli 2009

Mitt sommarjobb

Mitt första sommarjobb ordnade skolan fram mellan nian och första ring, sommaren 1984. Man hade fått anmäla sitt intresse för jobb inom Karlstad Kommun. Jag blev erbjuden att jobba på Alsters Herrgård, minnesgård över den store skalden Gustaf Fröding.

Det passade bra då vi bodde mer eller mindre grannar med herrgården i fråga. Fem minuter på cykel nedför backen från Kronoparkens villaområde.

Arbetet gick ut på att sälja vykort till turister, kratta gräs, damma tavlor. Peter från 9E jobbade också på herrgården. Peter var femton år, jag hade hunnit fylla sexton den sommaren. Detta innebar att jag omfattades av kollektivavtalad lön medan Peter fick en lägre ungdomslön. Då han var kille sattes han på tyngre uppgifter än jag och gruffade givetvis över det faktum att han tjänade mindre än hälften så mycket som jag.

Detta var innan herrgården piffades upp med café, museishop och en lite modernare utställning. Intendenten Barbro skrev senare ett intyg där hon slog fast att jag passade bra för jobb inom turismnäringen. Det var vad jag önskade mig då. Idag är det som finns kvar en stark och djup kärlek till Gustaf Frödings dikter. Och minnet av killen som lönediskriminerades p g a sin ålder.

Bilder: Alsters Herrgård sett från parken. Gustaf Fröding och Werner von Heidenstam leker havsgudar.

Inga kommentarer: