tisdag 1 juni 2010

Språka på israeliska

I serien om konstiga språk har jag tidigare tagit upp thailändska och maudolofssonska. Nu fascineras jag av den israeliska regeringens språk, israeliska. (Inte nödvändigtvis detsamma som hebreiska.)

På internationellt vatten utför israelisk militär ett piratdåd och kidnappar hundratals hjälparbetare och tvingar med dem till Israel. På israeliska heter detta:

- Kidnappningsoffren vistas "illegalt" i Israel.

- När vissa av människorna ombord kämpade emot piraterna och vägrade låta sig kidnappas bara sådär stämplas dessa som "anhängare till en terrororganisation".

- Den israeliska regeringen påstår att piraterna som på internationellt vatten tungt beväpnade firade sig ner på båten blivit "attackerade först".

- Den israeliska regeringen hävdar att "ingen hålls mot sin vilja" då de tvingat med sig hjälparbetarna till ett annat land än deras egentliga destination.

- Israeliska regeringen säger att de utökat sin säkerhetszon med 68 sjömil. Och därmed befunnit sig på israeliskt vatten när de kidnappade hjälparbetarna. Detta anser Israel sig ha rätt till trots att alla andra bara får lägga ut sådana zoner inom sina egna territorialvatten.

Sannerligen är det svårt att begripa detta språk.

Inga kommentarer: