lördag 12 juni 2010

Göteborgare ställer en högst relevant fråga

Foto: Mikael Almén, Drottningtorgets spårvagnshållplats, Göteborg.

Inga kommentarer: