torsdag 3 juni 2010

USA underkänner EU:s tyllmyndigheter

USA:s vicepresident Joe Biden hävdar att då man inte vet vad som fanns ombord båtarna hade Israel rätt att kapa Ship to Gazas skepp på internationellt vatten samt avrätta och kidnappa de ombordvarande och stjäla deras personliga utrustning samt lasten.

Samtidigt måste detta innebära att Biden och USA anser att tullmyndigheterna i Grekland, Cypern och Turkiet inte gjort sitt jobb när dom klarerat godset. Eller åtminstone att det är självklart för Israel att anta att det förhåller sig på det viset.

Hur ställer sig EU till denna anklagelse?

Inga kommentarer: