onsdag 4 juni 2008

The Bodström Murder Mysteries

”Demokratin tycks styras av en käbblande högstadieklass, bevakad av enfaldiga journalister som med vett och vilja åstadkommer konflikter i stället för att berätta om dem.”
Skriver Lotta Olsson i DN om Thomas Bodströms deckardebut. Förutom att boken verkar vara ett sant pekoral så tycker jag förvisso att denna mening på ett fint sätt beskriver hur jag faktiskt upplever att vår regering fungerar.

445 sidor i en lägre litterär division enligt Svenskan. I Aftonbladet totalsågar Åsa Linderborg boken, lustfyllt.

”Man kan undra varför en så upptagen man som Bodström avsätter tid för att skriva deckare. Kanske är det äregirighet eller önskan att bli en folklig buster, kanske är det ett behov av självbearbetning.”

Inga kommentarer: