lördag 8 maj 2010

Från överklassens perspektiv

Även en blind höna (DN) finner ibland ett korn (Lena Andersson). Vilket är skönt när man om morgonen mötts av en imbecill tupp i sin egen morgontidning.

Intressant läsning om hur de Nya Moderaterna egentligen inte är något annat än samma gamla överklassmänniskor som ser ner på de sjuka, dumma eller helt vanliga, för att citera Andersson. Nu med understöd inte bara från Göran Skytte utan även från Centerpartiet som ju lämnat stövlarna och dynggrepen och tagit klivet in till Stureplan.

Det är så lätt att som privilegierad sitta och utgjuta sig om att man 'ansträngt' sig för att komma upp i en lön över 40 000 kr i månaden. Jag, dotter till en svetsare och en telefonist, barnbarn till torpare och järnverksarbetare, fann det inte så ansträngande att söka in på en universitetsutbildning. Däremot har mina föräldrar ansträngt sin ekonomi för att jag skulle kunna genomföra denna utbildning som ingen av deras föräldrar någonsin skulle haft råd med. Men att jag skulle ansträngt mig mer än sjukvårdsbiträdet eller förskolepedagogen kan ju bara den som helt saknar perspektiv i tillvaron tro på. Jag har helt enkelt haft en himla tur i livet som gjort rätt val. Och jag betalar gärna lite mer skatt för att det skall bli möjligt för fler att göra liknande val.

Niklas Hellgren har redan skrivit bra utifrån Anderssons krönika.

Inga kommentarer: