onsdag 19 augusti 2009

En pralinmans kvinnosyn

Idag försvarar sig pralinmannen kammaråklagare Hillegren i Svenska Dagbladet. Hans försvar bekräftar allt som Madeleine Leijonhufvud, undertecknad och många, många fler hävdat. Det behövs en helt ny kvinnosyn inom landets domstolar. Det behövs en ny syn på sex.

Hillegren passar på att vid minst tre tillfällen förklara att professor emerita Leijonhufvud är korkad, inkompetent och inte har inom juridiken att göra. Att hans syn på våldtäkt delas av hans åklagarkollegor och att det är en vedertagen syn att betrakta sex mot någons vilja som en ordningsförseelse. Klassiskt pralinmannigt att förminska sin meningsmotståndare. Särskilt om hon är kvinna. Och ett mycket tydligt exempel på att där argumenten tryter får man gå till personangepp.

Pralinmannen Hillegren hävdar att Leijonhufvud har bristande kunskap i praktisk juridik och saknar förmåga att bedöma hans och hans pralinbröders jobb därför att hon anser att de som praktiserar juridiken gör det på ett sätt som missgynnar våldtäktsoffer.

Men med sin artikel bekräftar Hillegren allt som Leijonhufvud hävdat. Att det stora problemet är att dagens bevisregler inte är till hjälp för den som blivit utsatt för sex mot sin vilja men inte kan styrka detta med kompletterande bevisning. Så länge en man vet att det inte kommer gå att bevisa att samtycke inte förelegat är det fritt fram. Att kritisera detta menar Hillegren är detsamma som att ha en "bisarr sexualsyn".

Sådana kommentarer får jag när jag skriver om det på bloggen också, att det är jag och mina meningsfränder (ofta kvinnor) som har en underlig syn på sex när vi anser att män borde försäkra sig mer om att kvinnan verkligen vill ha sex. Så snart man ifrågasätter männens sexuella tolkningsföreträde är man bisarr, oförmögen att göra bedömningar, okunnig o s v. Michel Foucault slog en gång fast att det är ett mycket effektiv sätt att krossa sin meningsmotståndare att framställa denna som bisarr och tokig.

Jag misstänker att det hela bottnar i att en ändrad syn på vad som egentligen är våldtäkt skulle innebära att pralinmännen i fråga gjort sig skyldiga till åtskilliga våldtäkter genom åren.

Roya uttrycker det hela lysande, som alltid.

"Det kanske är extremistiskt för Hillegren att försäkra sig om att hans partner vill det han vill, men för oss andra är det helt enkelt så vi har sex. Vi frågar, vi kollar, vi tittar varandra i ögonen, vi kan avbryta."

1 kommentar:

meta sa...

Och jag tycker precis som du och professor emerita Leijonhufvud att det bisarra och tokiga är det Hillgren säger.