onsdag 28 april 2010

Konstnär skänker sitt blåa blod till Herr Daniel Westling

Konstnären Ulrika Sparre kommer att donera sitt blåa blod till Daniel Westling. Själv har hon ingen användning för det donerade blodet så man kan ju bara se det som en win-win situation. Här kommer några citat ur brevet:

"Jag har med stort intresse följt debatten om att Daniel Westling i vissa kretsar anses lida brist på blått blod. Min förhoppning är att bloddonationen kan tysta den opinionen och att vi istället kan fokusera på det västenliga – nämligen kärleken (...)

Jag tillhör blodgrupp 0 och är godkänd som blodgivare, vilket innebär att möjligheten för Daniel Westling att kunna ta emot blodet är god.

Jag, Ulrika Gunilla Marianne Eriksdotter Sparre, som donerar blodet till vår blivande hertig tillhör den mycket gamla adliga släkten Sparre som introducerades i Riddarhuset 1649 som friherrlig släkt no 11 (...)

Jag har personligen ingen användning av det blod jag vill donera, varken i egenskap av kvinna inom adeln eller för min avkomma."

Inga kommentarer: