onsdag 15 september 2010

Faktakoll av Faktakollen

Mitt i Högermedias galna lobbande för Högerpartierna finns en klarsynt grupp journalister. De kallar sig Den allierade journalisten och delar dagligen ut megafoner till journalistkollegor som gjort ett förtjänstfullt jobb genom att på nyhetsplats framställa Allianspartierna i en okritiskt positiv dager. Dessa klarsynta är givetvis anonyma. Inom branschen är visstidsanställningar och bemanningsföretag legio och den som visar integritet och kräver objektivitet gentemot sin redaktionschef riskerar självklart sin försörjning. Särskilt så om man häcklar sin egen tidning i en välläst blogg.

Jag har själv försökt lyfta galenskaper här på bloggen och idag är det dags igen. Nu är det SvD;s Faktakollen som ger Maria Wetterstrand gult ljus för att hon i SVT sagt att Miljöpartiet inte drivit frågan om köttskatt, vare sig i kongressbeslut eller i riksdagen. Tidningen har hittat kongressbeslut om att med hjälp av "gröna skatter" påverka priset på kött. Inte i någon budgetmotion från MP finns förslag om köttskatt med. En enskild ledamot har föreslagit någon slags ekonomiska styrmedel, men inte nödvändigtvis köttskatt. Vad gör då SvD:s Faktakollen? Jo, dom ger Wetterstrand gult ljus på påståendet att Miljöpartiet inte föreslagit köttskatt eller drivit frågan om köttskatt i riksdagen.

Wetterstrand har varken rätt eller fel, påstår tidningen.

Men? Har partiet föreslagit köttskatt på kongresser eller i riksdagen? Nej, det har partiet inte. Precis som Maria Wetterstrand sa i SVT:s utfrågning.

Grönt ljus till Maria Wetterstrand skall det vara, Faktakollen!

Inga kommentarer: