onsdag 1 september 2010

En gång fackpamp, alltid fackpamp

Och så blev jag invald i klubbstyrelsen på jobbet. Vilket fick mig och den andre gamle HTF-aren, tillika Gudfaderofilen, i styrelsen att minnas detta ögonblick ur filmhistorien:

Inga kommentarer: