fredag 13 januari 2012

Den kristna högern och liberalerna - sitter dom i samma båt?

Allianspartierna sitter i knäet på den ultrakristna högern i Sverige. Människor som Lennart Sacrédeus och deras sippa syn på sina medmänniskor verkar tillåtas styra svensk lagstiftning. Människor som kallar sig liberaler, som Barbro Westerholm (FP), sviker i frågan om att avskaffa tvångssteriliseringen av transsexuella. Det vill säga de transsexuella som vill vara sitt rätta kön även juridiskt. En människa som fötts i fel kön och vill vara man (eller kvinna) i sitt körkort behöver inte operera sina yttre genitalier. Däremot måste dom gå med på att sterilisera sig för att få sitt rätta juridiska kön inskrivet i rullorna. Det för tankarna till gångna, brunare tider. Fullkomligt otidsenligt och stridande mot individens rätt att själv definiera sin könsidentitet och att själv bestämma över sin egen kropp.

Denna kropp skall i stället Barbro Westerholm, Fredrik Reinfeldt och Göran Hägglund bestämma över. Varför är oklart. Dom skyller på att frågan måste utredas ytterligare. Utredning är ju annars någon som regeringen Reinfeldt inte direkt brukar ägna någon större ansträngning, dom agerar ju helt utifrån ideologisk övertygelse. Kanske är det det dom gör även i denna fråga. Kanske är dom inte alls för individens frihet utan snarare för statligt auktoritärt styre. Vi vet ju alla att den Moderata självbilden är ganska långt från verkligheten. Lika lite som dom försökte få Nelson Mandela frigiven och apartheid störtat, lika lite är dom kanske för individuell frihet att bestämma över sitt eget liv och sin egen kropp.

Beslutet (?) att inte besluta om ett avskaffande av tvångssterilisering av transsexuella är avslöjande.

Jag har i två dagar plågat mina cis-vänner på Facebook men inlägg i denna fråga. Inte en enda har kommenterat. Det hela handlar förmodligen om en fråga som få funderat över. Min egen man kände inte ens till att tvångssterilisering förekommer i Sverige år 2012. Den spontana tanken är kanske att om man nu vill byta kön skall man väl byta helt. Men det måste väl ändå vara upp till varje person själv att bestämma vilka kirurgiska ingrepp man vill vidta. Det saken handlar om är ju ett ord på ett papper, kvinna eller man.

Trollhare skriver bra om detta även om jag förstår tröttheten. Den enda jag sett försvara beslutet är Lennart Sacrédeus, den helige guden. Den Store Ledaren tiger så klart. QX är förbannade. RFSL anordnar demonstration på onsdag kl 8.00 utanför Riksdagen inför beslutet där. HBT-minister Erik Ullenhag säger att ingenting är klart än så det finns all anledning att vara där och protestera. För allas vår rätt att bestämma över våra egna kroppar.

Inga kommentarer: