torsdag 15 september 2011

Blåblåblåblå röra

Debatten fortsätter kring fosterbarnen som det är orättvist att ersätta för deras lidande. Regeringens egen utredare ställer sig frågande till vad det egentligen var för uppdrag hon fick. Varför utreda om man ändå inte tyckte det var rättvist?

"Regeringen hänvisar även till remissvaren från de rättsvårdande instanserna. Av de domstolar som svarat har alla utom en godtagit utredningens förslag, med vissa tekniska påpekanden om vad som bör beaktas särskilt. Justitiekanslern, som har i uppdrag att reglera skadeståndsanspråk gentemot staten, konstaterar dessutom att det står ”klart att staten haft ett övergripande ansvar” och ställer sig ”i huvudsak bakom övervägandena och förslagen i betänkandet”."
Maciej Zaremba citerar sin far i en artikel i DN.
”Akta dig för människor som åberopar ’rättvisa’ som skäl för att inte göra det goda de kan göra”, brukade min far säga. ”Vad de än har i sinnet så är det inte rättvisa. Men säkert vill de förvilla ditt samvete.”
Man kan undra över mycket i den här historien. Det verkar ganska rörigt där i regeringskansliet. Vad är den egentliga orsaken bakom Maria Larssons (KD) första besked att inte ersätta dem som drabbats av statens "omsorg". Ekonomi? Det handlar ju trots allt om budgetarbetet. Har Finansen sagt nej? Och Larsson inte förmått stå upp för just denna del? Varpå hon, inte Anders Borg (M) nu får äta humble pie. Här verkar finnas en hel del för journalisterna att gräva i.

Uppdatering: Vilket dom tydligen gjort. Empaterna i regeringen heter Reinfeldt och Borg. "[Reinfeldt] leder en regering utan ­politisk vision, utan muskler, utan empati och utan eget mandat. Och utan idé om hur hans förslag ska få stöd i riksdagen." (Karin Pettersson, Aftonbladet.)

Inga kommentarer: