måndag 11 oktober 2010

Bra för tillväxten

Läser i tidningen att den kommun som har högst potential för företagstillväxt är Storfors. Medan Grästorp ligger på en bottenplats.

Röda Storfôrs, i skogen långt bortom alla allfartsvägar. Där S+V har 58,7 procent i riksdagsvalet. C+M skulle fått 24,44 procent om Storforsborna vore representativa för Sverige. Enda övriga parti i riksdagen hade varit SD med 5,67 procent. I kommunvalet fick S+V över 60 procent.

Grästorp däremot. På Västgötaslätten med närhet till Göteborg. Där ett rent nazistparti nu sitter i kommunfullmäktige. Men där M+FP+C har över 60 procent.

Tros inte Alliansens politik vara bra för tillväxten?


Inga kommentarer: