tisdag 12 oktober 2010

"... gemensamt för dem alla [Björklunds förslag] är att de på ett plågsamt vis förkroppsligar den anti-intellektuella frånvaro av liberalism som präglat Folkpartiet de senaste åren..." (Dagens Arena om Jan Björklunds vilja att själv bestämma över skolpolitiken, i stället för att låta experterna göra det. Men det är klart, vet man bäst så...")

Inga kommentarer: