torsdag 17 november 2011

Propagandaministeriet

"Skolverket avvisar Juholts påstående" påstår Dagens Nyheter på nyhetsplats.

Rubriken vill få oss att tro att Juholt helt och hållet hittar på när han säger att den svenska skolan blivit lika segregerad som den amerikanska, kanske mer. Därför intervjuar man några personer på Skolverket. Det är där det blir svårt att få till det. För Skolverket säger mycket riktigt att när man mätt segregation genom förhållandet mellan föräldrarnas socioekonomiska bakgrund och barnens läsförståelse så ligger Sverige på samma nivå som USA. Och det är tydligen det man mätt, inte studieresultat generellt. Vilket DN:s artikel ändå försöker vrida det till genom rubriksättning och genom att låta Skolverket svepande hänvisa till "mycket forskning som i viss mån slår fast" att betydelsen av socioekonomisk bakgrund inte spelar så stor roll.

Så, när Håkan Juholt påstår att "betydelsen av föräldrarnas socioekonomiska bakgrund för barnens skolresultat är i dag lika viktig i Sverige som i USA, kanske till och med viktigare. Det är skolsegregation och ett resultat av regeringens politik" så har han ju rätt. Om möjligt kan begreppet skolresultat tolkas som vidare än enbart läsförståelse. Han säger dessutom 'kanske' om den är större än i USA, vilket PISA-rapporten tydligen inte visar.

Men Håkan Juholt hittar givetvis på. Till skillnad mot Jan Björklund (FP) som brukar använda PISA-studier på ett bra mycket mer kreativt sätt än så. (Men det skriver ju inte DN så mycket om.)

Man vill riktigt försäkra sig om att läsarna skall förstå att Juholt är ute och cyklar när han säger att PISA-rapporten visar att Sverige hamnat på samma nivå som USA. Och om det nu är så att Juholt inte alls hittat på så har han åtminstone hittat på att det är regeringens fel. Den har bara suttit i fem år och Skolverkets enhetschef får en ledande fråga av TT:s medarbetare som slår fast att segregationen, som ju inte finns, kan ha startat redan för 15 år sen.

Men, vill man veta, vad har Alliansregeringen gjort för att stoppa denna utveckling? Vill man alls stoppa den? Artikeln innehåller ingen kommentar från utbildningsministern utan handlar enbart om oppositionsledarens uttalande. Man kan konstatera att det börjat gå så lång tid av borgerligt regeringsinnehav att det är svårt för Björklund att i vanlig opportunistisk anda kritisera skolan utan att det slår tillbaka mot honom själv. Det är kanske därför DN/TT riktar in sig på att kritisera dem som kritiserar Björklund i stället för att diskutera själva frågan om segregation i skolan.

Inga kommentarer: