fredag 25 mars 2011

Ibland förstår jag ingenting

Ditt barn går på förskola bland andra barn och med välutbildade pedagoger. Där har dom det väldigt bra, särskilt på eftermiddagarna då det är färre barn och pedagogerna har lite extra tid för de barn som är kvar. Att läsa sagor, att pyssla, att leka. Jag vet för jag var ett av de barnen. Timmarna före hämtning var inte sällan de trevligaste på fritids och dagis. Precis som för journalisten Karin Thunbergs son.

Det är de där timmarna som föräldrar idag köper in en annan, inte alltid utbildad, person för att hämta barnen från. För att det är bättre att barnet sitter hemma med en annan vuxen person och väntar tills mamma och pappa kommer hem från jobbet.

Föräldrar betalar alltså extra för något de redan har betalt för. Barnet får ännu en vuxen att ty sig till. Dagen delas upp i dagis - dagmamma - läggdags.

Allt detta för att visa för övriga föräldrar och dagispersonal att man inte är någon dålig förälder som låter sitt barn tas om hand av den högutbildade förskolepersonalen någon timme extra varje dag.

*slår mig för pannan*

Inga kommentarer: