söndag 21 oktober 2012

Hur många felaktigheter kan en artikel innehålla?

Svenska Dagbladets förfall fortsätter. Snart kommer jag och maken få äta frukost vid olika tider, då Schibstedt bestämt att kulturen skall läggas in i huvuddelen. Antalet sidor med reklam bara ökar och ofta innehåller en sida i huvuddelen en liten artikel i ett hörn och sedan bara reklam. Det finns mer redaktionell text i gratistidningen Metro. 

Detta om en tidning som jag verkligen tyckt om, som jag hoppat ur sängen varje morgon för att läsa, vars nyhetsbevakning varit i särklass jämfört med den andra stockholmska morgontidningen. 

Därför blir jag nedslagen när jag idag läser en artikel om ett ämne där jag råkar ha ganska bra insyn. Bättre än reportrarna och den f d åklagare som intervjuas. 

I samband med Skolinspektionens inspektion av Lundsberg förra året blev deras handläggare uppringda av före detta elever som berättade om övergrepp på skolan. Dessa angav att det på deras tid på Lundsberg, i vissa fall för cirka tio år sedan, förekommit mycket grova övergrepp på gymnasiet. Det rörde inte någon elev som går på skolan idag. Skolinspektionen gjorde som dom ska i dessa lägen, skickade över uppgifterna om sexuella trakasserier (som våldtäkt faller under i diskrimineringslagen, något åklagaren inte verkar känna till) till DO. Skolinspektionen utreder kränkande behandling enligt Skollagen och DO utreder kränkningar som har sin grund i diskrimineringslagen, t ex kön eller sexuella trakasserier. Detta har lagstiftaren bestämt. Om skolan brister i sitt förebyggande arbete mot trakasserier så kan DO granska skolans likabehandlingsplan.

Jag finner det intressant att en åklagare sitter och säger att Skolinspektionen begått ett fel som utgår från ansvarsfördelningen i lagen. Eller så har den förre åklagaren i fråga varken läst skollagen eller diskrimineringslagen. 

Vad Svenska Dagbladet väljer att inte berätta är att DO faktiskt valt att granska bl a Lundsberg i sin pågående granskning av grundskolors förebyggande arbete mot trakasserier och sexuella trakasserier. Granskning är i det aktuella fallet det enda DO kan göra, då det saknas en anmälan från en enskild individ som sagt sig utsatts för sexuella trakasserier. 

Så det skulle vara mycket intressant om reportrarna kunde utveckla på vilket sätt Skolinspektionen och DO skall ha brutit mot lagen. Förklara gärna! Ett tips är att läsa diskrimineringslagen, DO-lagen och skollagen först.

Uppdatering 1: SvD skärper till sig. Dock är deras tidigare rubricering om lagbrott inte den f d åklagarens fel, utan tidningens. 

Uppdatering 2: Skolvärlden reder ut begreppen något. Nu väntar vi bara på en förklaring om vad DO skall göra när andra myndigheter skickar anonyma uppgifter. DO har ett tillsynsansvar av diskrimineringslagen och utreder indvidanmälningar där det finns en enskild individ som anmält t ex sexuella trakasserier mot hen själv (fanns inte här). DO granskar även skolors likabehandlingsarbete, d v s hur dom uppfyller kravet på planmässighet i lagen. Om en skola inte har en policy och rutiner mot trakasserier kan det bli fråga om vite, något DO inte själv kan besluta om, till skillnad mot Skolinspektionen. Men hur man genom diskrimineringslagen ska komma åt sådant som anmäls anonymt, om skolan har ett fullgott förebyggande arbete, beats me.

Inga kommentarer: