lördag 15 september 2012

När ändamålet helgar medlen

Ibland uppstår debatt med vännernas vänner på Facebook. Om du kan välja dina vänner så kommer deras kompisars åsikter på köpet. Igår var det en yngre kvinna som ansåg att det var helt fel av Johan Persson och Martin Schibbye att bryta mot Etiopiska passlagar. Så får man inte göra. För lagen i det land man granskar står över granskningen. Oavsett vem som stiftat lagen. Oavsett vilket syfte man har med lagbrottet.

Det är en inställning som till och med förvånar mig, som jobbat med juridik hela livet. Som har en examen i juridik. Kanske är det för att jag valt att betrakta lagen som en samling moralregler som vi i samhället har att följa för att detta samhälle inte ska kastas in i kaos och anarki. Men som underkastade de högsta av regler, de som är stadgade i FN:s konventioner om mänskliga rättigheter. Odelbara rättigheter som alla människor har oavsett vad deras lagstiftare fått för sig ska vara landets moral just vid detta tillfälle.

Det är helt enkelt som Johan Persson sa på presskonferensen igår, fritt från minnet, att Etiopiens lag är inte hans moral. Så länge vittnesmål om grova övergrepp på civilbefolkningen förekommer anser han sig ha rätt att forska i detta, att försöka ta sig in och se det via sin kameralins. För att kunna visa världen hur Etiopien må ha passlagar men hur dom ständigt bryter mot de mänskliga rättigheterna. För att kunna visa att de gör detta i samarbete med ett svenskt oljebolag, ett svenskt oljebolag där utrikesministern suttit i styrelsen och ansvarat för de etiska frågorna. Vilka fler än ägare och konsumenter berörs av oljeutvinningen?

Jag är rätt glad att det funnits/finns journalister som rapporterat om övergrepp i Kambodja, Syrien, Libyen, Etiopien, Eritrea, Vietnam, Sydafrika, Argentina, Jugoslavien osv. Att de gjort detta utan att be förtryckarregimerna om lov först. Utan att vara inbäddade i en amerikansk invasionsstyrka. Hur skulle jag alls kunnat bildat mig en uppfattning om Etiopiens lagar och rättsapparat om det inte varit för att Johan Persson och Martin Schibbye tog sig in olovligt i landet? (Om än inte för att wallraffa inom rättssystemet som dom nu fick möjlighet att göra.) Hur ska någon nu få veta vad som verkligen händer i Ogaden? Om alla journalister väljer att sätta etiopiska passlagar före avslöjandet av brott mot mänskliga rättigheter.

För mig är det obegripligt att man kan tycka att förhindrandet av det otillåtna korsanden av gränser är viktigare än avslöjandet av folkrättsliga brott. En människa med reportageblock och kamera går över en av politiker på en karta uppritad gräns. Intervjuar, fotar, skriver, publicerar. Medan politikerna fortsätter understödja fördrivning, mord, våldtäkt. Schibbye och Persson hade kunnat göra stor nytta för människor i Ogaden om dom lyckats med sitt reportage. Journalistiska avslöjanden sätter alltid press på politiker, både där och här.

Inga kommentarer: