måndag 13 juni 2011

Skillnaden i fokus

Till skillnad mot dig, Per Gudmundsson klarar vi feminister av att ha två tankar i huvudet samtidigt. Vi kan både fokusera på svårigheten för invandrade personer att få arbete och svårigheten för kvinnor att få styrelseposter. I stället för att börja intressera sig för jämställdhet enbart när det gäller invandrade personer. Vi kan fokusera på ojämställdhet oavsett klass eller etnisk tillhörighet. Men det är klart, det är väl svårt att förstå att det är lika illa för en kvinna att inte få sitta på en stol i ett styrelserum på grund av att den redan är tagen av en man som för en kvinna att inte få sitta på en parkbänk på grund av att män redan slagit sig ner där. Samma könsapartheid, i princip samma uttryck. Att bara fokusera på den könsapartheid som utövas av utlandsfödda män vore kanske att missa målet. Vilket förmodligen är själva tanken hos SvD:s ledarsida.

2 kommentarer:

FumikoFem sa...

Ja. Sen har vi också det där med vad media väljer att uppmärksamma.

Media uppmärksammar exempelvis inte när flera inom Fi tar upp hur kvinnor med annan etnisk tillhörig behandlas och diskrimineras i vardagslivet och på arbetsmarknaden med sexuella trakasserier och fördomar oavsett om det är från män i deras vardag eller på jobbet. Eller när det skrivs om hur svårt det för många av dessa kvinnor att få jobb alls.

Sen har vi också detta med perspektiv, gällande klass är det medelklass och övermedelklass som gäller, samt ett akademiskt perspektiv. Media är väldigt fokuserat på detta. Alla andra hamnar utanför och en får läsa bloggar och feministiskt perspektiv för att få höra om andra erfarenheter än dom som följer medelklass och det akademiska perspektivet. Precis som det i media är det manliga perspektivet som gäller framförallt.

Rabiatfeminism sa...

Word! Precis så upplever jag det.