måndag 31 januari 2011

Och främst red inte Erik Dahlberg

Svenskan bjuder på historieberättande av Herman Lindqvist. En relativt trovärdig berättelse, bortsett från illustrationen med Erik Dahlberg som prövar isen innan Karl X Gustav ger sig av över Stora Bält. Mina föräldrars generation växte upp med Carl Grimbergs historieskildring i skolböckerna. I en av hans böcker beskrev han tåget över Bält, så som det skildrats av Dahlberg själv.

- Och främst red Erik Dahlberg.
Senare har historieforskningen slagit fast att så var inte fallet. Dahlberg var inte ens närvarande när kungen korsade Bält. Det var nog mest önsketänkande från Dahlberg själv när han senare beskrev det framgångsrika svenska fälttåget.

Inga kommentarer: