torsdag 7 juli 2011

När principerna får styra

*Andas djupt ett par gången* Jag blir så trött på Alliansregeringens arrogans! Alla dessa idéer, oavsett om det är nedläggning av ett internationellt ansett arbetslivsforskningsinstitut, införandet av en djupt kritiserad rehabiliteringskedja eller införandet av avgifter för utländska studenter. Dessa galna idéer bemöts ofta av befogad kritik från remissinstanser och andra. Om regeringen alls skickat ut det på remiss. Dom är ju så kompetenta i sin idérikedom att några synpunkter från remissinstanser, lagråd och annat löst folk egentligen inte skall behövas.

Men om nu remissinstanser fått yttra sig så brukar dom avfärdas med att regeringen i all sin upplysta höghet ändå har rätt. Ja, vad gäller sjukförsäkringen försökte regeringen skylla ifrån sig och säga att inga remissinstanser varnat för effekterna varpå TCO gick i spinn och publicerade sitt remissvar där dom gjort just detta, varnat för de effekter som nu inträffat. Nu har journalister på GP lyckats avslöja att det inte bara var facket utan också socialförsäkringsexperterna på departementet som varnade för utförsäkringar. Men Fredrik Reinfeldt, Anders Borg och ekonomerna på finansen hade bestämt sig; skit i experterna och genomför vår goda idé. Principen framför praktiken

Likadant med frågan om avgifter för utländska studenter. Som jag skrev i går har antalet gäststudenter mycket riktigt minskat vid svenska universitet. Inte ens universiteten själva hade nog räknat med att ansökningstappet skulle bli så stort som över 70 procent. Protesterade gjorde dom dock, och varnade för att en minskning skulle ske. Varför i all sin dar skulle en student välja Sverige framför till exempel Tyskland eller Storbritannien, om kostnaden är densamma? Det är förmodligen bara en självgod Alliansregering som kan tro något sådant.

Idag får vi läsa i SvD om Centerpartiet som plötsligt kommit till insikt. Nu måste vi införa åtgärder för att locka tillbaka studenterna. De skall få arbetstillstånd efter avslutade studier. De skall få statliga stipendier (!) för att plugga. Statens pengar skall inte läggas på gratis utbildning utan på stipendier så att utbildningen blir gratis. Där de administrativa kostnaderna ökar väsentligt då staten skall sitta och värdera vem som är berättigad till stipendierna. Dumheten är monumental.

– Principiellt var det riktigt att införa avgifter, men konsekvenserna har blivit för stora. Inte ens en tiondel av de utländska studenterna är kvar och det tappet var aldrig avsikten. Men vi behöver få in kompetens och erfarenheter från andra delar av världen, exempelvis Asien och Afrika, säger partisekreterare Michael Arthursson (C).

Principerna är alltså riktiga men utfallet blir oriktigt. Frågan man kan ställa sig är om inte Alliansen borde fundera lite över dessa principer då. Och börja lyssna på dem som vet vad dom pratar om. Men för att klara det krävs öppenhet och ett lyssnade ledarskap.

Inga kommentarer: