onsdag 30 oktober 2013

En segregerad skola - när föräldrarna får välja

Utbildningsminister Jan Björklund (FP) är förbannad. Hans skolbygge visar åter upp stora brister. Något ministern brukar bemöta med att tala om hur upprörd han är, och sedan göra just ingenting. (Se t ex frågan om riksinternaten.) Den svenska skolans uppbyggnad är nämligen skapad för att passa just för Björklunds medelklassväljare.

Ikväll visar Uppdrag Granskning ett inslag där de låtsats vara föräldrar till två tolvåringar. En "svensk" flicka, just hemflyttad från London, mycket studiemotiverad. En pojke med utländskt namn och förälder som bryter, som sägs behöva byta miljö. Inte helt oväntat har fler skolor plats för flickan än för pojken. Och som så ofta med UG hittar dom ett verkligt rötägg som gladeligen uttalar sig. I det här fallet en rektor vid namn Greger von Sivers som berättar om ruttna äpplen och cancersvulster med hänvisning till bråkiga pojkar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (som adhd).

"Jag trodde bara, för jag har ju ingen skolbakgrund... ja, jag skiter i väl dom har för bokstavskombinationer. Det är väl bara att sätta ungarna på plats om det behövs. Men det här var långt utöver det. Och jag anställde bara behöriga lärare då så att det här kommer bli som en 'walk in the park'. Men dom bröt sönder hela skolan. Det var sånt liv hela tiden. Och det som händer då det är att dom fina eleverna slutar och dom andra..."
Vad är orsaken till att sådana som von Sivers kan sitta och bestämma över vilka barn som ska få gå i skolan eller inte? I Sverige har vi drivit det fria skolvalet i kombination med vinstmaximering längre än i många andra länder. Utförsäljningen av skolor till personer som "inte har någon skolbakgrund" har skett sedan Alliansen tog över regeringsmakten 2006 men redan på regeringen Bildts tid så togs beslutet om fritt skolval. (Med Beatrice Ask som skolminister.) Idag krävs varken att vinsten ska återinvesteras i verksamheten eller att ägarna ska veta något om densamma.

Det säger ju sig själv att om man som främsta mål med en verksamhet har ekonomisk vinst för ägarna så är det detta som styr verksamheten. Om vinsten är beroende av att föräldrar väljer att sätta sina barn i, och behålla dem där, just denna skola så kommer ägarna att ställa krav på att verksamheten lever upp till kundernas önskemål.

Lärare får alltså veta att om vi ska behålla företagets kunder, d v s eleverna och deras föräldrar, måste dessa vara nöjda med produkten. Och vad gör kunden mest nöjd, om inte bra betyg och lugn skolmiljö. Föräldrar kan alltså välja bort en skola de inte tycker ger deras barn tillräckligt bra betyg eller tillräckligt god studiemiljö.

Och det gör dom.


Så innan vi upprörs alltför mycket på departement och i TV-soffor ikväll kanske vi ska fundera över när vi senast ställde krav på att just våra barns skolor skulle öka mångfalden, och släppa in fler elever med särskilda behov.

Inga kommentarer: