fredag 2 november 2012

Oro hos Försäkringskassan

I dagens Värmlands Folkblad kan man läsa hur Försäkringskassan omnämner bidragsfuskare och försöker försvara sin nya hårdare linje vad avser fusk med assistansersättning. Det hela är föranlett av att VF:s ledarskribent Susanne Sjöstedt skrev en ledare om de egentliga orsakerna bakom denna hårdare linje. Att det egentligen inte handlar om att fånga ett fåtal fuskare utan att det är ett sätt för regeringen att sänka kostnaderna för assistansersättningen. Artikeln finns inte kvar på hemsidan men tar sin utgångspunkt i att det tydligen finns kriminella nätverk specialiserade på människohandel som är involverade i vissa av de företag som specialiserat sig på att ordna personliga assistenter till funktionsnedsatta. Svinnet anses vara 1,5 miljarder per år, d v s sju och en halv procent av den totala kostnaden. Anses. Vi vet sedan t ex frågan om fusk med VAB-dagar att Försäkringskassan brukar ta i i överkant när de gör sådana här uppskattningar. 

I grunden handlar det om funktionsnedsattas rätt till att leva ett så fullvärdigt liv som möjligt.

"Varje enskilt fall av fusk, varje enskilt exempel på bedrägerier slår hårdast mot de brukare som desperat behöver hjälpen, men som de senaste åren upplevt både åtstramningar och integritetskränkningar."
Skriver Sjöstedt. Sedan 2007 har det blivit svårare att få assistansersättning. Färre anses uppfylla kraven för hjälp med grundläggande behov. Om detta kan man läsa på assistanskoll.se. Där kan man bl a läsa en motion från Vänsterpartiet om att det brådskar med lagändring vad avser bedömningarna av assistansersättning för grundläggande behov. 

Försäkringskassans bedömningar har på senare år skärpts på ett orimligt sätt som inte står i överensstämmelse med lagstiftningens intentioner. Detta inleddes 2007, men utvecklingen har sedan dess eskalerat. /.../ Ett exempel som ofta nämns och tillämpas i verkligheten är att Försäkringskassan inte längre anser att det föreligger ett för assistansersättning grundläggande behov vid måltider i de fall man själv kan föra mat till munnen, även om funktionsnedsättningen innebär att man inte själv kan skära, tillreda eller plocka fram maten. Ett annat exempel är att det inte räknas in i grundläggande behov att kunna tvätta sitt eget hår, utan Försäkringskassan räknar endast in assistansbehov vid toalettbesök och att kunna tvätta sig i övrigt vid bedömningen om ifall man kan sköta sin hygien.
 De skärpta bedömningarna har lett till att många helt blivit av med sin assistansersättning och utvecklingen går allt snabbare. 2010 hamnade 269 tidigare assistansberättigade under 20-timmarsgränsen vid omprövningar och under första halvåret 2011 var antalet 159. Detta innebär att allt fler nu förlorar sin assistans vid omprövningar."


Sjöstedt drar slutsatsen att det blivit svårare att ansöka om och få assistansersättning och att integritetsskyddet urholkas av kassans rutiner. Signalen är inte att kassan vill stoppa fusket utan att folk får stöd på nåder, utan rätten till ett privatliv.

Denna ledare reagerade kassan på och Therese Karlberg, verksamhetsområdeschef på Försäkringskassan skriver en insändare till VF. Där beskyller hon Susanne Sjöstedt för att vara den som skapar oro hos brukarna. Artikeln igenom talar Karlberg och de "kriminella" som "inte delar samhällets värderingar och ödelägger för andra". Hon slår alltså in öppna dörrar för här har ju inte Sjöstedt sagt något annat. Men det är ju kassan som ödelägger för brukarna genom att dessa straffas på grund av att några procent fuskar. 

Sjöstedt låter förbundsordföranden för Unga Rörelsehindrade, Tobias Holmberg, läsa kassans svar. Han säger sig bli "sjukt provocerad av detta". 

"Det är inte din ledare som skapar oro. Det är rubrikerna på kvällstidningarna som utmålar assistansanvändare /.../ som 'fuskare' som oroar. /.../ Fusket har blivit en ursäkt att dra ner på antalet timmar för oss alla som lever med assistans."
Nåja, det är ju inte bara kvällspressen, ser jag idag, utan även regeringens härold, Dagens Nyheter, som tar till stora rubriker. Rubriker som kraftigt överdriver storleken på fusket, totalt sett. Som sagt, vem är det som skapar oro? Knappast Susanne Sjöstedt. Hon avslutar dräpande sin replik:
"Visst verkar jag ha oroat någon, men inte är det brukarna av personliga assistenter."

Inga kommentarer: