tisdag 10 juli 2012

Om terrorister och enskilda galningar

”Det öppna samhället … är sårbart inför den enskilde galningens oprovocerade meningslösa dödande.”
Sa inte Fredrik Reinfeldt om Taimor Abdulwahad.

Gellet Tamas är mycket bra i DN idag.
"Teorin om den ”enskilde galningen” är inte bara problematisk eftersom den utgår från den mycket långtgående premissen att vissa gärningsmän, oavsett psykiskt tillstånd, kan verka i en sorts vakuum, bortom och utanför den samhälleliga diskursen, utan framför allt för att teorin nästan enbart appliceras på gärningsmän med ”europeisk” bakgrund och därmed upprätthåller och förstärker stereotypa bilder av ”den andre”."

Inga kommentarer: